Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Home/Artikelen/Nieuws/Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
We are SMELT
Cross-border behaviour has been a hot topic lately.
What exactly should be understood as transgressive behaviour remains a difficult question. Where exactly does that boundary lie? Is `you look good today` a sincere compliment or is there a different meaning? There is no clear-cut definition for the concept, also – or perhaps precisely – because subjective elements seem to be involved alongside objective factors. So, what is a compliment for one person, can cause a very unpleasant feeling for another.
Smelt wants to draw extra attention to the payrollers, employees on secondment and independent interim professionals. To what extent do they feel safe to discuss transgressive behaviour and their experiences? Because this group is extra vulnerable since there is no permanent employment, it is essential to make this subject open for discussion and remove any uncertainty about it.
As of today, a new protocol has entered the Smelt workforce and we have also thoroughly reviewed the processes. Our confidants Iris Calmes (The Netherlands) and Ellen Meeusen (Belgium) raise the topic “I feel safe as a flexible worker with the client” in all interim evaluations. If you have experiences that you would like to share with us, or advice that we could benefit from, please do not hesitate to share them with us and contact our colleague Iris Calmes. Do you want to read more about the topic of cross-border behaviour in the workplace and how to prevent it:
Grensoverschrijdend gedrag is de laatste tijd een “hot-topic”.
Wat we nu precies onder grensoverschrijdend gedrag moeten verstaan blijft een lastig vraagstuk. Waar ligt precies die grens? Is een leuk truitje nu een gemeend compliment of zit er wat anders achter? Een vastomlijnde definitie van het begrip ontbreekt, ook – of misschien wel juist – omdat naast objectieve factoren ook subjectieve elementen van invloed (b)lijken te zijn. Wat voor de een dus een compliment is, kan voor de ander een zeer onbestemd gevoel veroorzaken.
Smelt wil extra aandacht vragen voor de payrollers, gedetacheerden en zelfstandig interim professionals die allen op tijdelijke en vaak vooral flexibele contracten actief zijn voor hun opdrachtgevers. In hoeverre voelen zij zich veilig om grensoverschrijdend gedrag, hun ervaringen bespreek te maken? Doordat deze groep extra kwetsbaar is omdat geen sprake is van een vast dienstverband is het voor deze groep erg belangrijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken en hun onzekerheid hieromtrent weg te nemen.
Vanaf heden is er binnen Smelt een nieuw protocol in werking getreden en tevens hebben wij de processen goed onder de loep genomen. Onze vertrouwenspersonen Iris Calmes in Nederland en Ellen Meeusen in België snijden in alle tussentijdse evaluaties het thema “ik voel mij veilig als flexibele arbeidskracht bij de opdrachtgever” aan. Heeft u ervaringen die u met ons wilt delen, of adviezen waar wij baat bij hebben, schroom niet om het met ons te delen en contact op te nemen met onze collega Iris Calmes. Meer lezen over de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en hoe het kan worden voorkomen klik hier:
Work at Smelt