Privacy Statement – Algemene informatie

Home/Privacy/Privacy Statement – Algemene informatie

algemene informatie

 • Smelt zoekt, selecteert, verbindt en ontwikkelt de mensen in de farmaceutische, medical devices, engineering en overige gezondheidszorg branche. Onze visie is dat een carrière kan worden vormgegeven, passend bij competenties en ambitie enerzijds en levensfase anderzijds. De focus kan zich afwisselend verleggen van ontwikkeling naar een nieuwe uitdaging. Het individu moet de regie nemen hetgeen je talent bevestigt. Smelt Career Centre is je partner, in het verkennen van ambitie en prioriteren van je ontwikkelingsvraagstukken alsmede het vinden van nieuwe uitdagingen.
 • Smelt vindt privacy & ethiek belangrijk in samenwerking met alle stakeholders. In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan.

wie is er verantwoordelijk voor jouw gegevens?

 • Smelt is onderdeel van de besloten vennootschap Smelt Human Capital B.V. en is verantwoordelijk voor de werking van jouw gegevens.
  Deze statement geldt voor alle aan Smelt Human Capital gelieerde bedrijven.

rechtsgronden en doeleinden

 • Smelt Career Center wil samen met jou werken aan je carrière door het beste uit jou te halen. Om dit voor jou én met jou te bereiken gaan wij in sommige gevallen overeenkomsten met jou aan of vragen wij waar nodig specifieke toestemming. Wij gebruiken jouw gegevens om je te ontwikkelen, selecteren, verbinden met andere organisaties, te voorzien van informatie over de markt en ons bedrijf zodat je ten allen tijde goed geïnformeerd bent. Daarnaast moeten wij ook gegevens verzamelen om onze administratieve verplichtingen af te handelen.

externe partijen en jouw gegevens

 • Smelt verkoopt nooit gegevens aan andere partijen. Om onze doelen te bereiken maken wij gebruik van externe organisaties. Denk hierbij aan het ondersteunen bij assessments, nieuwsbrieven e.d. maar ook bijvoorbeeld voor de financiële afwikkeling. Hierbij verstrekken wij in een aantal gevallen (waar nodig) je gegevens aan externe partijen. Dit doen wij bijvoorbeeld voor de assessments en persoonlijkheidstesten (Pi-company), versturen van nieuwsbrieven (Mailchimp).
 • Zij ontvangen alleen de informatie die nodig is om de diensten voor Smelt uit te voeren. De externe partijen mogen de data niet voor andere doeleinden gebruiken. Gegevens die via cookies worden verzameld worden gedeeld met de partijen die deze cookies plaatsen (IMAAC).
 • Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens. Uiteraard informeren wij jou wanneer dit gebeurt, tenzij dit juridisch verboden wordt.

bescherming persoonsgegevens

 • Smelt bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig en indien van toepassing conform de wettelijke bewaartermijnen. Dit betekent in het algemeen dat alle financiële gegevens zeven jaar bewaard worden en dat jouw gegevens in onze applicaties bewaard worden totdat jouw toestemming hiervoor verandert. Wij zullen hier iedere twee jaar naar vragen. Als je voor een specifiek gegevenselement wilt weten hoe lang wij dit bewaren kun je dit aan ons vragen door te mailen privacy@smelt.nl.
 • Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens erg serieus. We nemen dan ook strenge maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het vermoeden dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik? Meld ons dit dan via privacy@smelt.nl zodat wij hier direct actie op kunnen nemen.

gegevens inzien, wijzigen, verwijderen

 • Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Mail jouw verzoek naar privacy@smelt.nl. Je krijgt binnen zes weken een reactie van ons.
 • Inzien
 • Smelt Career Center is op dit moment bezig de directe toegang tot jouw persoonlijke gegevens als vastgelegd in ons systeem te vereenvoudigen. Zodat jij zelf te allen tijde je persoonlijke gegevens kunt inzien, wijzigen en verwijderen. Dit is in de MYSMELT omgeving. Nu moet u nog contact opnemen met Smelt (info@smelt.nl) om een gepersonaliseerd wachtwoord te ontvangen. Als je eenmaal een wachtwoord hebt, beheer je zelf jouw gegevens in ons systeem. Voor meer informatie over de voortgang, volg ons op social media of bezoek regelmatig de website(s).  Klik hier voor meer info
 • Toestemming intrekken of bezwaar maken
 • Je hebt ook het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Smelt.
 • Gegevens verwijderen
 • Naast het intrekken van je eventuele toestemming of het maken van bezwaar, heb je ook het recht om een verzoek in te dienen om je verwerkte gegevens te laten verwijderen.

recht op gegevensoverdraagbaarheid

 • Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit wil zeggen dat je bij ons een uittreksel van je gegevens in een leesbaar formaat (bijvoorbeeld in Excel) kunt opvragen, zodat je deze eenvoudig kunt doorsturen naar een andere partij.

autoriteit persoonsgegevens

 • Heb je uiteindelijk toch klachten over hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan? Dan wijzen wij je erop dat je altijd het recht hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Ga daarvoor naar de website van Autoriteit Persoonsgegevens (AP): www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Bezoek voor meer informatie over privacy in het algemeen ook deze website.

vragen, feedback, opmerkingen

 • Meer weten? Vragen of opmerkingen? Mail naar privacy@smelt.nlof neem contact met ons op via +31 (0) 35 5430021. We staan je graag te woord.

adresgegevens en kvk nummer

 • Smelt Human Capital b.v.
 • Olympia 2G
 • 1213 NT, Hilversum
 • KvK nummer: 32123985

onze privacy statement bijwerken

 • Smelt kan haar privacy statement en de manier van het verwerken van persoonsgegevens opnieuw evalueren, herzien, of wijzigen. We plaatsen de herziene versie op onze website en bij essentiële wijzigingen informeren we jou persoonlijk per e-mail. De herziene privacyverklaring is van kracht vanaf de datum van publicatie.