Disclaimer en voorwaarden

Home/Disclaimer en voorwaarden
  • Deze disclaimer geldt voor Smelt Human & Capital B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen.
  • De informatie die op deze website wordt vermeld is op de meest zorgvuldige wijze samengesteld, waarbij echter geldt dat de juistheid en volledigheid niet wordt gegarandeerd en daarvoor derhalve niet wordt ingestaan.
  • Indien naar andere sites wordt verwezen die niet onder de vennootschap Smelt Human & Capital B.V. en haar handelsnamen vallen staat de vennootschap niet in voor de informatie op die websites en ook daarvoor geldt in alle gevallen dat de juistheid en volledigheid niet wordt gegarandeerd en daarvoor derhalve niet wordt ingestaan.
  • Bij gebruik van de website stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van de algemene verkoop- en eventuele inkoopvoorwaarden van Smelt Human & Capital B.V. als ook de algemene in- en/of verkoopvoorwaarden van de ondernemingen met de genoemde handelsnamen.
  • Noch door zowel Smelt Human & Capital B.V. noch door de ondernemingen met genoemde handelsnamen wordt enige aansprakelijkheid aanvaard die het gevolg is of zou kunnen zijn van het gebruik van de onderhavige website.
  • Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op de website, inhoud en samenstelling daarvan worden voorbehouden aan Smelt Human & Capital B.V. en genoemde ondernemingen. Vermenigvuldiging, distributie, verspreiding, het maken van kopieën en dergelijke zonder uitdrukkelijke en schriftelijke vooraf gevraagde en verkregen toestemming van Smelt Human & Capital B.V. en de ondernemingen met de handelsnamen zoals gemeld is niet toegestaan.
  • Informatie op de website kan door de vennootschap Smelt Human & Capital B.V. op elk door haar en de genoemde ondernemingen gewenst tijdstip zonder vooraankondiging worden gewijzigd.
  • Op al hetgeen op de website en op deze disclaimer wordt vermeld, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • De vennootschap Smelt Human & Capital B.V. staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32123985.

Downloads

Hieronder vindt u de voorwaarden van de verschillende divisies van Smelt Human Capital in pdf.