Services voor werkgevers

Home/Services voor werkgevers

Smelt is gespecialiseerd in strategisch recruitment & resourcing voor de geneesmiddelen- en medical devices industrie, clinical research organisaties en andere stakeholders in het landschap van de gezondheidszorg.

Onze dienstverlening is veelzijdig, van het rekruteren van vaste medewerkers, het bouwen van een flexibele schil tot het samenstellen van een talentpool. Daarnaast organiseren wij regelmatig bijeenkomsten over hot topics binnen de branche en/of vakinhoudelijk voor HR en inkoop. Een overzicht van onze services:

Binnen de commerciële gezondheidszorg verzorgt Smelt de volgende recruitmentdiensten:

 • Permanent staffing
 • Talent recruitment
 • Executive search
 • Co-create Healthcare Traineeship

Geïnteresseerd? Lees meer

Kampt u als werkgever met capaciteitsproblemen? Smelt Interim Services brengt opdrachtnemers en opdrachtgevers werkzaam in de zorgsector via dit online platform met elkaar in contact.

 • Online platform voor vraag en aanbod
 • 24/7 toegang tot database
 • Snelle en professionele service

Geïnteresseerd? Lees meer

Samen met uw organisatie ontwikkelen wij beleid, voor het rekruteren, belonen, on- en off boarden van uw flexibele talenten.

 • Besparing van kosten op uw temporary staff
 • Langetermijnplanning van uw temporary staff
 • Eenheid in uw temporary staff pool
 • Vermindering van het aantal temporary staff suppliers

Geïnteresseerd? Lees meer

U kunt het zich als werkgever niet permitteren om uw kritieke posities lange tijd vacant te laten. Een talentpool is een bestand van potentiële medewerkers dat mogelijk interessant is voor uw bedrijf in de toekomst. Op het moment dat er bij u een vacature ontstaat, kan snel bekeken worden of een profiel uit onze talentpool hier op aansluit.

Geïnteresseerd? Lees meer

Market & Patient Access

De Market & Patient access trainingen bieden inzicht in de financiering van het Nederlandse zorglandschap en de meest recente ontwikkelingen die van invloed zijn voor u als leverancier.
Begeleiding na de training in de markt door ervaren consultants op het gebied van patient access vraagstukken is een van de mogelijkheden om effectief de vergaarde kennis te borgen binnen uw organisatie.

Al onze trainingen kunnen op maat gemaakt worden voor stakeholders binnen patiëntenorganisaties, overheid, ziekenhuizen, geneesmiddelen-en devices industrie.

De gezondheidszorg wordt door niet-medische opleidingen nauwelijks als carrièremogelijkheid gepresenteerd. Hierdoor loopt onze sector veel talent mis. Het Healthcare Traineeship wil een brug slaan tussen afgestudeerde masterstudenten en de gezondheidszorg.

Wij zijn nog op zoek naar partners die ons helpen dit traineeship te realiseren.
Geïnteresseerd? Lees meer

Smelt Academy

Voor de ontwikkeling van uw talenten, individueel en in team verband biedt de Smelt Academy een breed pakket aan trainingen, veelal toegesneden op de beroepsgroepen. SmeltAcademy zet in op innovatieve leervormen, actualiteit van de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Lees meer

KGMT

Vanuit een breed maatschappelijk perspectief ontwikkelt het Kennisinstituut Geneesmiddelen en Medische Technologie samen met de stakeholders onderwijs in de vorm van training, masterclasses, vergaderingen en symposia.Het KGMT richt zich hierbij op financiering van zorg, met name bij de geneesmiddelen en medische technologie. Lees meer

Smelt is gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van zorgprojecten op maat. Als onafhankelijke schakel tussen zorgverleners en de farmaceutische industrie biedt Smelt de mogelijkheid om samen met u tot een kwalitatief hoogstaand zorgproject te ontwikkelen, zoals:

 • Online projectmodules en projectmanagement
 • Websites en apps voor patiënt en arts
 • Secure online platform voor de uitwisseling van medische gegevens
 • Flexibele personeelsoplossingen in de zorg, mogelijk gekoppeld aan een project

Geïnteresseerd? Lees meer

 

 

Smelt is specialised in strategic recruitment & resourcing for the pharmaceutical- and medical devices industry, clinical research organisations and other stakeholders in the landscape of healthcare.

At Smelt our services are versatile from recruiting and on boarding employees to building talent pools and finding a flexible solution to your hiring needs.

In addition, we regularly organise meetings on hot topics within the industry and/or professional for HR or procurement.

An overview of our services:

[/fusion_text]

Within the commercial healthcare Smelt offers the following recruitment services:

 • Permanent staffing
 • Talent recruitment
 • Executive search
 • Co-create Healthcare Traineeship

Interested? Read more

Are you as an employer currently facing a capacity problem?  Smelt Interim Services connects contractors and clients working in the healthcare sector through this online platform.

 • Online platform for demand and supply
 • 24/7 access to our database
 • Quick and professional service

Interested? Read more

Samen met uw organisatie ontwikkelen wij beleid, voor het rekruteren, belonen, on- en off boarden van uw flexibele talenten.

 • Besparing van kosten op uw temporary staff
 • Langetermijnplanning van uw temporary staff
 • Eenheid in uw temporary staff pool
 • Vermindering van het aantal temporary staff suppliers

Interested? Read more

As an employer you cannot afford for critical positions to be open for a long period of time. A talentpool is a list of potential employees that could be interesting for your company in the future. The moment a position occurs, it can be dicided whether a profile from the talentpool fits the requirements for your organisation. The big advantage of this way of working is that the candidates are already familiar with your organisation and that a lot of time and energy can be saved when a vacancy occurs.

Interested? Read more

Market & Patient Access

The Market & Patient access trainings offer insight in the financing of the Dutch Healtcare system and the most recent developments  that influence you as a supplier.

Begeleiding na de training in de markt door ervaren consultants op het gebied van patient access vraagstukken is een van de mogelijkheden om effectief de vergaarde kennis te borgen binnen uw organisatie.

Al onze trainingen kunnen op maat gemaakt worden voor stakeholders binnen patiëntenorganisaties, overheid, ziekenhuizen, geneesmiddelen-en devices industrie.

De gezondheidszorg wordt door niet-medische opleidingen nauwelijks als carrièremogelijkheid gepresenteerd. Hierdoor loopt onze sector veel talent mis. Het Healthcare Traineeship wil een brug slaan tussen afgestudeerde masterstudenten en de gezondheidszorg.

Wij zijn nog op zoek naar partners die ons helpen dit traineeship te realiseren.
Geïnteresseerd? Lees meer

Smelt Academy

Voor de ontwikkeling van uw talenten, individueel en in team verband biedt de Smelt Academy een breed pakket aan trainingen, veelal toegesneden op de beroepsgroepen. SmeltAcademy zet in op innovatieve leervormen, actualiteit van de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Lees meer

KGMT

Vanuit een breed maatschappelijk perspectief ontwikkelt het Kennisinstituut Geneesmiddelen en Medische Technologie samen met de stakeholders onderwijs in de vorm van training, masterclasses, vergaderingen en symposia.Het KGMT richt zich hierbij op financiering van zorg, met name bij de geneesmiddelen en medische technologie. Lees meer

Smelt is gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van zorgprojecten op maat. Als onafhankelijke schakel tussen zorgverleners en de farmaceutische industrie biedt Smelt de mogelijkheid om samen met u tot een kwalitatief hoogstaand zorgproject te ontwikkelen, zoals:

 • Online projectmodules en projectmanagement
 • Websites en apps voor patiënt en arts
 • Secure online platform voor de uitwisseling van medische gegevens
 • Flexibele personeelsoplossingen in de zorg, mogelijk gekoppeld aan een project

Geïnteresseerd? Lees meer

[/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_2″ layout=”1_2″ last=”yes” min_height=”” hover_type=”none” link=””